กระเบื้องปูพื้นดูราเกรส

 

กระเบื้องปูพื้นดูราเกรส

บทความเกี่ยวกับกระเบื้องดูราเกรสสำหรับห้องครัว

ทางเดอะตรีทัช กำลังอยู่ในช่วงติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายกระเบื้องดูราเกรสอยู่

ตอนนี้จึงยังไม่มีจำหน่ายนะครับ

ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

กระเบื้องปูพื้นดูราเกรส

 

กระเบื้องปูพื้นดูราเกรส เป็นกระเบื้องของโรงงาน บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือเรียกว่า UMI Tiles ซึ่งเป็นผู้ผลิต กระเบื้องเคลือบเซรามิค, โมเสค และกระเบื้องแกรนิตโต้แผ่นใหญ่ขนาด 60x60 cm สำหรับปูพื้นและปูผนัง โดยการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นกระเบื้องปูพื้น    โดยมีตลาดหลักเป็นตลาดภายในประเทศ ส่วนกระเบื้องโมเสก ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก

กระเบื้องปูพื้นดูราเกรส สำหรับห้องน้ำ

กระเบื้องปูพื้นดูราเกรส สำหรับห้องน้ำ

โดยในปี 2551 กระเบื้องปูพื้นดูราเกรส ยังคงดำเนินแผนงานเพื่อเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่อง นโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ มีผลทำให้รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังขาดทุนจากการดำเนินงาน 85.4 ล้านบาท

ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบเรื่องต้นทุนการผลิต ในปีที่ผ่านมา คือพลังงาน บริษัทใช้แก๊สธรรมชาติเป็นหลักในกระบวนการผลิต  ซึ่งราคา Gas LPG ได้ขึ้นราคาเป็นอย่างมาก  แต่ทั้งนี้บริษัทได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้านอื่น ๆ   ทำให้ภาพรวมต้นทุนการผลิต ไม่สูงขึ้นตามอัตราราคาค่าแก๊สธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับนโยบายด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นได้ โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2551 ร้อยละ 13 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 ในปีก่อนหน้า

กระเบื้องปูพื้นดูราเกรส สำหรับห้องนอน

กระเบื้องปูพื้นดูราเกรส สำหรับห้องนอน

อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ มีโครงการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในการร่วมพัฒนาองค์กร รวมถึงการมุ่งเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพี่อให้สินค้ามีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีต้นทุนต่ำที่สุด

บริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ  และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดภายในประเทศที่ขยายตัวสูงขึ้น อาทิ กระเบื้องปูพื้น   “ดูราเกรส” กระเบื้องบุผนัง “ดูราเกรส  ลีลา” โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศอิตาลี

กระเบื้องปูพื้นดูราเกรส สำหรับห้องภายนอก


กระเบื้องปูพื้นดูราเกรส สำหรับห้องภายนอก
จำนวนโรงงาน และสถานที่ตั้งโรงงานกระเบื้องดูราเกรส
  โรงงานทั้งสิ้น 7 โรงงาน แบ่งเป็น 2 แห่ง คือ

- โรงงานแห่งแรก มีทั้งหมด 5 โรงงาน
   ตั้งอยู่ที่ 54/1   ถนนสุวรรณศร   ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
   โรงงานตั้งอยู่บนเนื้อที่ 100 ไร่ โทรศัพท์ (036) 379029-33 โทรสาร (036) 371612

- โรงงานแห่งที่ 2 มีทั้งหมด 2 โรงงาน
   ตั้งอยู่ที่ ริมคลองระพีพัฒน์ 54 หมู่ 1 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
   โรงงานตั้งอยู่บนเนื้อที่ 370 ไร่ โทรศัพท์ (036) 371830-9 โทรสาร (036) 371844