web counter
ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คืออะไร
ReadyPlanet.com


ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คืออะไร


 ยังคงเป็นไปได้ที่ตระกูลเกลเซอร์ซึ่งเข้าควบคุมยูไนเต็ดในปี 2548 ด้วยข้อตกลงมูลค่า 790 ล้านปอนด์ที่มีหนี้เป็นส่วนใหญ่ เลือกที่จะไม่ขาย ข่าวกีฬาบอล

การขายบางส่วนให้กับนักลงทุนรายใหม่โดยมีการระดมทุนเพื่อระดมทุนในการพัฒนาปรับปรุง Old Trafford ที่ค้างชำระเป็นผลที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้


ผู้ตั้งกระทู้ fhtfdac โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2022-11-23 18:23:03 IP : 82.180.144.167