web counter
ข้อเสนอของ Sir Jim
ReadyPlanet.com


ข้อเสนอของ Sir Jim


 แม้ว่าข้อเสนอของ Sir Jim Ratcliffe จะปราศจากหนี้ ฟุตบอลแมนซิตี้ แต่ข้อเสนอของ Sir Jim Ratcliffe นั้นได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากหนี้สิน แต่เขาและบริษัท INEOS จะต้องรับผิดชอบในการชำระคืนและจะไม่ปรากฏในงบดุลของ United

 


ผู้ตั้งกระทู้ eikieiki โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2023-02-22 17:19:44 IP : 45.228.209.122