web counter
ลำไส้เล็ก
ReadyPlanet.com


ลำไส้เล็ก


 ลำไส้เล็กมีส่วนต้น ส่วนตรงกลาง และส่วนปลาย แม้ว่าจะไม่มีการแบ่งแยกอย่างแท้จริงระหว่างส่วนต่างๆ แต่ก็มีลักษณะและบทบาทที่แตกต่างกันเล็กน้อย ลำไส้เล็กที่เหลือจะพันกันอยู่ในช่องท้องส่วนล่าง ส่วนตรงกลางเรียกว่า jejunum มีความยาวเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวที่เหลือเล็กน้อย jejunum มีลักษณะเป็นเส้นเลือดจำนวนมากซึ่งทำให้มีสีแดงเข้มผู้ตั้งกระทู้ re โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2022-09-06 17:32:44 IP : 169.150.226.226