web counter
รกทำหน้าที่
ReadyPlanet.com


รกทำหน้าที่


 ในระหว่างตั้งครรภ์ ปัญหาของรกที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ รกลอกตัว รกเกาะต่ำ และรกเกาะ หลังคลอด บางครั้งรกค้างก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้:

  • รกลอกตัว. หากรกลอกออกจากผนังด้านในของมดลูกก่อนคลอด ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด จะเกิดภาวะที่เรียกว่ารกลอกตัว สิ่งนี้สามารถกีดกันทารกของออกซิเจนและสารอาหารและทำให้คุณตกเลือดอย่างหนัก รกลอกตัวอาจส่งผลให้สถานการณ์ฉุกเฉินต้องคลอดก่อนกำหนด


ผู้ตั้งกระทู้ มา โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2022-09-06 17:56:14 IP : 180.149.231.248