web counter
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนไม่ผ...
ReadyPlanet.com


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนไม่ผ่านเกณฑ์ รีบยื่นอุทธรณ์ก่อนหมดเขต 1 พ.ค. นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนไม


  

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนไม่ผ่านเกณฑ์ รีบยื่นอุทธรณ์ก่อนหมดเขต 1 พ.ค. นี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนไม่ผ่านเกณฑ์ รีบยื่นอุทธรณ์ก่อนหมดเขต 1 พ.ค. นี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 คลังเตือนคนไม่ผ่านเกณฑ์บัตรคนจน รอบใหม่ ให้รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พ.ค. นี้ ไม่เช่นนั้นจะหมดสิทธิ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบน้าจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ณ วันที่ 28 เม.ย. 66 เวลา 13.00 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 1,261,446 ราย

โดยผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ประสงค์จะอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ขอให้รีบดำเนินการยื่นขออุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พ.ค. 66 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จะขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน
2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

ทั้งนี้ เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ทำการยื่นขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ไปติดต่อเพื่อขอตรวจสอบและ/หรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้ที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. 66

 

 

ขอขอบคุณ:    ข่าวเศษฐกิจ

 ผู้ตั้งกระทู้ ลิลลี่ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2023-04-29 23:14:18 IP : 49.229.241.59


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4460267)

 

 

 

 

ซื้อหวยออนไลน์

ผู้แสดงความคิดเห็น ซื้อหวยออนไลน์ วันที่ตอบ 2023-05-04 15:34:10 IP : 49.228.50.172[1]