web counter
อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเ...
ReadyPlanet.com


อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน 2566 กดเงินสด-สะสมทบยอดได้มั้ย อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด


  

อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน 2566 กดเงินสด-สะสมทบยอดได้มั้ย

อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน 2566 กดเงินสด-สะสมทบยอดได้มั้ย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ ล่าสุด เดือนเมษายน ถอนเป็นเงินสดได้หรือไม่ และจ่ายค่าอะไรไปบ้าง


น.ส.วารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ ผู้ที่ได้รับสิทธิจะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 โดยจะได้รับวงเงิน ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

 • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

**เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

วันที่ 18 พ.ค. 66 (มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา)

 • ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท)

ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการฯลงทะเบียนกับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้ 1 แห่ง และผู้ให้บริการน้ำประปาได้ 1 แห่ง (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ (ใบแจ้งหนี้) ในเดือนถัดจากเดือนที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานดังกล่าว โดยผู้มีสิทธิที่มีค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ตามเงื่อนไขของการให้สิทธิสวัสดิการ ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง

ทุกวันที่ 20 ของเดือน (เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน)

 • ผู้มีสิทธิเป็นผู้พิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน
 • ต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก่อน จึงจะได้รับสิทธิโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

** สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงิน e-Money เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 เม.ย. 66

966378

สำหรับเดือนมีนาคม 2566 กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน/ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค. 66 ดังนี้

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • 1.1 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 3,460.19 ล้านบาท
 • 1.2 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน 17.81 ล้านบาท
 • 1.3 วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า จำนวน 23.81 ล้านบาท
 • 1.4 วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด จำนวน 8.08 ล้านบาท
 • 1.5 วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 18.92 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน (1) 3,528.82 ล้านบาท

2. สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money)

 • 2.1 มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า จำนวน 229.32 ล้านบาท
 • 2.2 มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา จำนวน 17.29 ล้านบาท
 • 2.3 มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 จำนวน 216.02 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน (2) 462.63 ล้านบาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น (1) + (2) จำนวน 3,991.44 ล้านบาท

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

 

 

ขอขอบคุณ:   ข่าวเศษฐกิจผู้ตั้งกระทู้ กระทืบบัญชีม้า โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2023-04-09 22:21:33 IP : 202.137.156.255